Chính sách bảo mật tại Gence

Cảm ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website https://gence.vn/. Gence cam kết đảm bảo những thông tin riêng tư cho khách hàng.

Gence.vn chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua hàng. Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách thu thập, bảo mật thông tin cá nhân của quý khách.

Bảo mật các thông tin cá nhân không để bên thứ 3 được biết

Thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin của khách hàng được thu thập trong quá trình giao dịch tại https://gence.vn/. Những thông tin: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh thoán tiền mặt, thẻ hay ngân hàng được thu thập để cung cấp dịch vụ.

Gence.vn dùng thông tin cá nhân để xử lý đơn hàng, cung cấp các dịch vụ thông qua website, yêu cầu của quý khách.

Thông tin cá nhân của quý khách dùng để xác minh giao dịch trực tuyến, nghiên cứu lượng khách hàng truy cập website, gửi thông tin tiếp thị mới nhất cho khách hàng. Nếu không muốn nhận có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể cung cấp số điện thoại, tên của quý khách cho bên thứ 3 để giao hàng.

Chi tiết đơn hàng được lưu giữ, bảo mật. Chỉ có quý khách xem được đơn hàng đã nhận, đơn hàng đã gửi.

Quý khách cam kết giữ kín thông tin cá nhân không để cho bên thứ 3 biết. Nếu sử dụng sai mật khẩu là do quý khách, Gence sẽ không chịu trách nhiệm.

Chúng tôi có quyền dùng thông tin cá nhân của khách hàng để nghiên cứu thị trường. Thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ để thống kê. Khách hàng có thể từ chối tham gia bất kì lúc nào.

Thu thấp thông tin về tên, tuổi, số điện thoại, các giao dịch

Chính sách bảo mật

Trang bị đội ngũ an ninh mạng chuyên nghiệp để ngăn chặn các truy cập cố ý, trái phép có thể gây ảnh hưởng đến thông tin của quý khách.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý khách để lộ thông tin thanh toán qua internet.

Quý khách không được dùng bất kì hình thức can thiệp nào vào hệ thống dữ liệu của Gence.vn. Nếu bị phát hiện sẽ bị hủy bỏ mọi quyền lợi và bị truy tố trước pháp luật.

Mọi thông tin của quý khách chỉ được tiết lộ cho cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

Quyền lợi khách hàng

Quý khách có quyền truy cập dữ liệu cá nhân yêu cầu Gence chỉnh sửa lại sai sót miễn phí.

Chúng tôi chấp nhận yêu cầu từ chối dùng dịch vụ cá nhân của quý khách trong mục đích tiếp thị.

Bảo đảm quyền truy cập dữ liệu cá nhân, được từ chối tiếp thị, giữ kín thông tin giao dịch